Vi är en fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning

Låt oss sköta er administration så ni kan fokusera på er verksamhet

OP Administration är en fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning. Vi tar hand om allt som en ekonomiavdelning gör och mer därtill; löpande bokföring, leverantörsbetalningar, fakturering, lönehantering, projektredovisning, bokslut, årsredovisningar och deklarationer för bolag och privatpersoner.

Vi säljer även färdiga bolag (s.k. lagerbolag) och sköter all annan korrespondens med Bolagsverket, Skatteverket med flera.

Vi tar fram protokoll och enklare avtal, hjälper till med koncernredovisning, fusioner, ekonomiska utredningar/analyser och mycket annat . Utöver vår egen specialistkompetens inom ekonomi har vi även samarbetspartners för komplexa frågor inom juridik, revision och skatt.

Hur kan vi hjälpa er?

Redovisning

Oavsett om ni tillämpar K1, K2, K3, IFRS regelverket eller har enskild firma så kan vi ta hand om er redovisning.

Lagerbolag

Behöver du ett bolag på direkten? Vi har alltid bolag på ”hyllan” som du får tillgång till inom någon timme.

Övriga tjänster

Vi hjälper er med en mängd olika kringtjänster som berör bolaget och dess ägare.