Övriga tjänster

Vi hjälper er med en mängd olika kringtjänster som berör bolaget och dess ägare såsom t ex överlåtelseavtal, Årsmötes-/bolagsstämmoprotokoll, skattefrågor.

  • Emissioner, likvidationer eller fusioner (även gränsöverskridande inom EU)
  • Ändringar hos Bolagsverket, t ex Bolagsordningsärenden, styrelseändringar, namnbyte
  • Protokoll såsom Årsmöte och Styrelsemöte
  • Avtalshantering, t ex Avräkningsnotor, Köpeavtal, Bolagsordning, enklare aktieägaravtal, anställningsavtal, reverser
  • Vi anordnar även kurser för bostadsrättsföreningars styrelse

Aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget

Nyregistrering av aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget