Hållbarhet

På OP Administration vill vi leva så hållbart som det bara är möjligt. I mesta möjliga mån sparar vi information och dokument digitalt för att undvika onödig materialförbrukning.

Kommunikationen med kunder, samarbetspartners och leverantörer sker även det via telefon, e-post eller på annat digitalt sätt, dock med beaktande av GDPR reglerna.

Kontorsmaterialet vi använder är miljömärkt och naturligtvis källsorterar vi där det är möjligt. På kontoret använder vi oss av energisnåla ljuskällor och stänger av de maskiner som inte behöver användas för stunden. Vi använder leverantörer som tänker hållbart, värnar om miljön och delar vårt synsätt.

Aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget

Nyregistrering av aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget