Miljöansvar

Miljöarbetet är viktigt. Genom att spara information och handlingar digitalt, i den mån lagen tillåter, kan vi reducera materialförbrukningen.

Vi strävar alltid efter en minimal pappersförbrukning. Vi använder oss av källsortering, miljövänliga lampor, energisnåla maskiner och köper kravmärkta livsmedel till vårt pentry. Belysning och maskiner ska inte vara på om det inte behövs. Vi ställer krav på våra leverantörer att de ska vara lika noggranna när de upphandlar produkter och tjänster.

Aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget

Nyregistrering av aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget