Våra tjänster

Låt oss bli Din ekonomiavdelning!
Det ger Dig mer ekonomi och mindre avdelning. Det ger Dig också chansen att göra det Du är bäst på utan att belastas med pappersarbetet.

OP Administration är en fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning. Vi sköter allt som ekonomiavdelningen normalt gör; löpande bokföring, leverantörsbetalningar, fakturering, löner, bokslut, projektredovisningar, årsredovisningar och deklarationer. Plus lite till. Den stora skillnaden mellan en egen ekonomiavdelning och oss är att från oss väljer Du enbart de tjänster Du vill ha. Och betalar bara för dem.

Och vi gör som sagt var lite till. Vi kan hjälpa till vid fusioner, likvidationer och emissioner. Vi upprättar dokument och sköter kontakten med Bolagsverket vid t ex firmabyte, ändring av styrelse, revisor eller verksamhet. Du kan även få hjälp med att upprätta övriga bolagshandlingar, som t ex köpeavtal. Vi har även lagerbolag till försäljning, så du kan påbörja din verksamhet redan imorgon.

Vi fungerar som ekonomiavdelning åt alla slags företag som börsnoterade bolag, konsultbolag, fastighetsbolag, producerande bolag, bostadsrättsföreningar, enskilda firmor mm., men framför allt har vi erfarenhet av reklam- och IT-branschen, butiker, hotell- med konferensverksamhet, fastighetsförvaltning med hyresdebitering.

Viktigast är ändå att Du har behov av det vi vill erbjuda Dig - mer ekonomi och mindre avdelning.

Aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget

Nyregistrering av aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget