GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Förordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 

På OP Administration AB värnar vi om våra kunders och medarbetares integritet och säkerhet. Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de registrerade. Vi har rutiner och policys för hur vi samlar in, lagrar, använder och raderar personuppgifter.  
Vi informerar våra kunder och medarbetare om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, hur länge vi behåller dem och vilka rättigheter de har. Vi inhämtar samtycke när det krävs och respekterar de registrerades önskemål om att få tillgång till, rätta till, begränsa eller radera sina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. 

Vi är medvetna om att GDPR är en dynamisk lagstiftning som ställer höga krav på oss som behandlar personuppgifter. Därför utbildar vi kontinuerligt våra medarbetare i dataskyddsfrågor och uppdaterar våra rutiner och policys vid behov. Vi samarbetar också med andra aktörer i vår bransch för att följa de bästa praxis och standarder som finns. 

Vi på OP Administration AB är stolta över att vara en fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning som tar vårt dataskyddsansvar på allvar. Vi vill vara en trygg och pålitlig partner för våra kunder och medarbetare. Om du har några frågor eller synpunkter om hur vi behandlar personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.