Liselott Hägglund

Arbetar med löpande redovisning, fakturering, moms- och arbetsgivardeklarationer, löner och är ansvarig för kontrolluppgifterna.
Tidigare erfarenhet från hotell-, evenemang- och restaurangbranschen.

Specialområden
Lönehantering

0247-79 69 62
liselott.hagglund@opad.se
Tillbaka