Madeleine Norgren

Arbetar med löpande redovisning, moms- och arbetsgivardeklarationer, årsredovisningar och löner.

Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning. Tidigare erfarenhet av redovisning
inom byggbranschen.

0247-79 69 61
madeleine.norgren@opad.se
Tillbaka