Malin Borgstrand Blixt

Arbetar med löpande redovisning, fakturering, moms- och arbetsgivardeklarationer, lönehantering
samt bokslut.

Tog Kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning redovisning juni 2019.

0247-79 69 62
malin.borgstrand.blixt@opad.se
Tillbaka