Penningtvätt

Penningtvätt Lag (2017:630)   

OP Administration AB är ett företag som specialiserar sig på ekonomisk rådgivning och administration för privatpersoner och företag. Vi är medvetna om att vår verksamhet kan vara utsatt för risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi tar vårt ansvar för att motverka dessa brott på största allvar. 

För att förhindra att vårt företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism följer vi lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) samt Finansinspektionens föreskrifter. Dessa regler innebär bland annat att vi: 

  • Gör en riskbedömning av vår verksamhet och våra kunder. 
  • Har rutiner och kontroller för att upptäcka och hantera misstänkta fall av penningtvätt och finansiering av terrorism. 
  • Vi genomför regelbundna utbildningar för våra anställda för att säkerställa att de är medvetna om sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. 
  • Vi genomför noggranna kundkännedomsprocedurer (KYC) för att säkerställa att vi känner till våra kunders identitet, affärsverksamhet och riskprofil.  
  • Rapporterar misstänkta fall av penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen.  

Vi värnar om våra kunders integritet och säkerhet, men vi är också skyldiga att följa de lagar och regler som gäller för vår bransch. Vi ber därför om våra kunders förståelse och samarbete när vi begär information eller handlingar som behövs för att uppfylla våra skyldigheter. 
Om du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss.