Övriga tjänster

Utöver redovisning hjälper vi er även med en mängd olika kringtjänster som berör bolaget:

  • Emissioner och fusioner (även gränsöverskridande inom EU)
  • Ändringar hos Bolagsverket
  • Protokoll såsom årsmöte och styrelsemöte
  • Avtalshantering, till exempel; avräkningsnotor, köpeavtal, bolagsordning, enklare aktieägaravtal, anställningsavtal och reverser
  • Vi anordnar även kurser för bostadsrättsföreningars styrelse