Redovisning

Oavsett om ni tillämpar K1, K2, K3 eller IFRS regelverket så kan vi ta hand om er redovisning.

Överväger ni att byta regelverk kan vi hjälpa er att komma fram till vad ni behöver. Vi arbetar med etablerade program, modern teknik och i team. Alla i teamet ”känner” kunden och har lätt att täcka upp för varandra vid sjukdom, ledighet och arbetstoppar. Med OP-appen kan du fotografera dina kvitton och fakturor och skicka in dem direkt till din egen kundmapp hos oss. Originalen behåller du hos dig.

Leverantörsfakturorna skickas med fördel direkt till oss och scannas in i ekonomisystemet. Samtidigt får du fakturan för kontroll och attest. När fakturan är godkänd bokförs den automatiskt och betalas.

Vi sköter om all bokföring; löpande redovisning, leverantörs- och kund reskontror, fakturering, lönehantering, projektredovisning, skatt- och momsdeklarationer, periodiska sammanställningar m.m. Självklart tar vi även fram periodrapporter och gör bokslut, koncernbokslut och årsredovisningar. Samt deklarationer för både privatpersoner och bolag.

För att säkerhetsställa kvalitén i vårt arbete arbetar vi efter REX, Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget

Nyregistrering av aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget