Våra kunder

Våra kunder finns inom alla möjliga branscher och är geografiskt spridda över hela landet. Främst är ändå bolag inom reklambranschen, konsult- och tjänstesektorn, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling samt bostadsrättsföreningar. Vi har även börsnoterade bolag med krav på IFRS redovisning och som behöver finansiella rapporter med snäva tidsramar vilket ställer stora krav på vår verksamhet. I andra änden av kundspannet återfinns enskilda firmor och enmansbolaget. Vi finns för alla typer av bolag.

Totalt har vi ca 200 bolag och ca 70 privatpersoner som kunder.

Aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget

Nyregistrering av aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget