Våra kunder

Våra kunder finns inom alla möjliga branscher och är geografiskt spridda över hela landet. Främst förekommande är ändå bolag inom Reklam och IT, Konsult- och tjänstebolag, Fastighetsförvaltning samt bostadsrättsföreningar.

Totalt har vi ca 200 bolag och ca 70 privatpersoner som kunder.

Aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget

Nyregistrering av aktiebolag


Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD ( behövs ej )
Vem skall ha rätt att teckna firman
Ägare av bolaget